• Protocol din 01.07.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Protocolul pentru suportul respirator non-invaziv al pacienților adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI, din 01.07.2021

 • Metodologie din 09.06.2021, Ministerul Educației

  Metodologia privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi, din 09.06.2021

 • Ordin 3888/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3888/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi

 • Ordin 1113/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1113/2021 privind aprobarea Protocolului pentru suportul respirator non-invaziv al pacienților adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI

 • Ordin 1111/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1111/2021 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2021, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești

 • Hotărâre 702/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2021 privind actualizarea valorii de inventar și comasarea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări

 • Hotărâre 699/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2021 privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui sector de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al județului Vâlcea, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes județean

 • Decizie 246/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 246/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală