• Hotărâre 692/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 692/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

  • Decizie 306/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 306/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale art. I pct. 102 din Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 30/2017, în ansamblu

  • Decizie 301/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 301/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) raportat la art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și ale art. 396 alin. (8) din Codul de procedură penală