• Ordin 174/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 174/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2017 pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a informațiilor referitoare la compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României

 • Ordin 173/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 173/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

 • Ordin 712/2019, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.230/712/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 1230/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.230/712/2019 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decizie 378/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 378/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 și art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu referire la art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

 • Decizie 326/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 326/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 310/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 310/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 lit. a) teza finală, art. 11 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1) și art. 38 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. e) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice