• Anexă din 25.07.2019, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.168/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/ farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, din 25.07.2019

 • Ordin 1094/2019, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1094/2019 privind desemnarea Autorității Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuțiilor privind certificarea și supravegherea persoanelor și organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Ordin 1168/2019, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1168/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public

 • Procedură din 16.07.2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura preliminară de înregistrare și protecție la nivel național a cererilor de protecție a unei indicații geografice și de transmitere către Comisia Europeană a declarației privind cererile de protecție a indicațiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate, din 16.07.2019

 • Ordin 390/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 390/2019 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare și protecție la nivel național a cererilor de protecție a unei indicații geografice și de transmitere către Comisia Europeană a declarației privind cererile de protecție a indicațiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate

 • Decizie 303/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 303/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept