• Procedură din 07.08.2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Procedura privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare, din 07.08.2019

 • Ordin 175/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 175/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la rețelele electrice de interes public de la obligația de îndeplinire a uneia sau mai multor cerințe prevăzute în norma tehnică de racordare

 • Ordin 1048/2019, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1048/2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

 • Ordin 440/2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 440/2019 privind modificarea anexei nr. 16 la Procedurile specifice de implementare și control, precum și formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.727/2015

 • Decizie 361/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 361/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și a dispozițiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României

 • Decizie 296/2019, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 296/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 și 19-23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004