• Procedură din 23.06.2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Procedura privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, din 23.06.2021

 • Rectificare din 06.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 25 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, din 06.07.2021

 • Rectificare din 06.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Legea nr. 29/2020, din 06.07.2021

 • Ordin 85/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 85/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

 • Ordin 3848/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3848/2021 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ „primar” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Hänsel und Gretel” din municipiul Iași

 • Ordin 817/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici

 • Ordin 120/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.120/2021 pentru modificarea Instrucțiunilor privind asistența medicală și farmaceutică în Ministerul Apărării Naționale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.110/2009

 • Decizie 241/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 241/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 858/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 858/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 288^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și ale articolului unic pct. 8 din Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • Decret 806/2021, Președintele României

  Decretul nr. 806/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Lege 188/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decret 805/2021, Președintele României

  Decretul nr. 805/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Lege 187/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori și pentru modificarea alin. (1) al art. 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori