• Ordin 563/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special

 • Ordin 1934/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1934/2023 privind aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de pești

 • Ordin 267/2023, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 267/2023 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iulie 2023

 • Decizie 304/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2023 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 9/2023 privind constituirea Comitetului interministerial pentru organizarea, coordonarea și dezvoltarea proiectelor/programelor strategice de interes comun pentru România și Emiratele Arabe Unite

 • Decret 1038/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1038/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență

 • Lege 236/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență

 • Decret 1037/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1037/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 • Lege 235/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 • Decret 1036/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1036/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, precum și pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

 • Lege 234/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, precum și pentru modificarea Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

 • Decret 1035/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1035/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 233/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative