• Anexă din 05.07.2023, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 1.601/20.565/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.155/20.917/2022, din 05.07.2023

 • Decizie 262/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 262/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (2) și (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 185/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 185/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 1601/2023, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1.601/20.565/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.155/20.917/2022

 • Ordin 2343/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2343/2023 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022

 • Decret 1042/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1042/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

 • Lege 240/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2023 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

 • Decret 1041/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1041/2023 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • Lege 239/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2023 pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 • Decret 1039/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1039/2023 pentru promulgarea Legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor

 • Lege 237/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor