• Lege 158/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

 • Ordin 212/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 212/2020 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadelor 31 iulie 2019-30 septembrie 2019 și 1 ianuarie 2020-31 martie 2020, determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 1343/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1343/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Decret 420/2020, Președintele României

  Decretul nr. 420/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012

 • Decret 422/2020, Președintele României

  Decretul nr. 422/2020 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 663/2018 privind „Majorarea generală de capital 2018” și Rezoluția nr. 664/2018 privind „Majorarea selectivă de capital 2018”, adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018

 • Lege 159/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2020 privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 663/2018 privind „Majorarea generală de capital 2018” și Rezoluția nr. 664/2018 privind „Majorarea selectivă de capital 2018”, adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018

 • Ordin 145/2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 145/2020 pentru modificarea și suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015

 • Ordin 4714/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4714/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate și a Regulamentului privind funcționarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române