• Hotărâre 703/2021, Guvernul României

    Hotărârea nr. 703/2021 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  • Ordin 992/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

    Ordinul nr. 992/2021 pentru modificarea art. 9 din Regulamentul privind organizarea și atestarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanță A, B, C și D, NTLH – 051, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2.358/2010