• Ordin 86/2023, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 86/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

 • Hotărâre 610/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2023 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în municipiul Buzău, trecerea unei părți din imobilul 3635 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituită din amenajări la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 608/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2023 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Universității din Oradea și comasarea numerelor MF 167186 și 167187 la poziția cu numărul MF 167186, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară

 • Hotărâre 607/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2023 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF București, Timișoara, Brașov și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Ordin 2241/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2241/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2023

 • Ordin 150/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.150/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.95/2006 privind folosirea, pe termen limitat, de către personalul armatei și alți beneficiari, a sălilor și spațiilor, altele decât cele de cazare, din Muzeul Militar Național, popotele, restaurantele, hotelurile și căminele militare de garnizoană, centrele de refacere a capacității de muncă a personalului armatei, casele de odihnă și sanatoriile militare, cabanele și bazele sportive, precum și alte amenajări recreative și sportive, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale