• Hotărâre 732/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Radiocomunicații – S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 449/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 449/2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

 • Hotărâre 722/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2021 pentru modificarea art. 18 alin. (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

 • Listă 13963/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 13.963/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Decizie 20/2021, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP

  Decizia nr. 20/2021 privind aprobarea Cerințelor suplimentare pentru acreditarea organismelor de certificare în temeiul art. 43 din Regulamentul (UE) 2016/679