• Hotărâre 727/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 726/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 725/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 286/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 286/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) și ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decizie 202/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 202/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală