• Procedură din 06.07.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, din 06.07.2022

 • Ordin 98/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice

 • Ordin 4186/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4186/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 5.236/2021 privind menținerea acreditării Universității Politehnica din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 391/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.700/391/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

 • Ordin 1700/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.700/391/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

 • Ordin 1256/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1256/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC

 • Ordin 141/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 141/2022 privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru exploatare