• Normă 16/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 16/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat

 • Normă 15/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 15/2021 pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

 • Normă 11/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 11/2021 pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ și de pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate direct asupra activității de asigurări generale sau a celei de asigurări de viață

 • Ordin 1167/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1167/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

 • Normă din 30.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Normele privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, din 30.06.2021

 • Ordin 1096/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante

 • Ordin 133/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 133/2021 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare

 • Decizie 381/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Hunedoara

 • Decizie 380/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Florina Buzatu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Constanța

 • Decizie 379/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai-Bogdan Vâlcea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Călărași

 • Decizie 378/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Arad

 • Decizie 377/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 220/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 220/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 din Codul de procedură civilă