• Anexă din 26.07.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/ oficinele locale de distribuție / farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și / sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau / și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul Public, din 26.07.2023

 • Ordin 2247/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2247/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2023

 • Hotărâre 620/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2023 pentru suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării „Varianta de ocolire Craiova Sud”, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2011

 • Decizie 228/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 228/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 și 205 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, ale art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Ordin 4488/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4488/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială din comuna Berislăvești, satul Stoenești, județul Vâlcea

 • Hotărâre 618/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2023 pentru declararea proiectului de investiții „Conductă de transport gaze naturale Segarcea-Băilești-Plenița-Calafat (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale

 • Hotărâre 619/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2023 privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Ordin 2494/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public