• Rectificare din 14.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Actele ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 aprilie 2021, din 14.07.2021

 • Ordin 3726/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3.726/C/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.848/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

 • Normă 17/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

 • Ordin 647/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.098/647/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 1098/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.098/647/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 945/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 945/2021 privind atribuirea numărului de circulație al trenurilor pe rețeaua căilor ferate române și a formatului acestuia

 • Ordin 762/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile