• Ordin 960/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 748/1.542/960/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala C.N.C.A.F. MINVEST – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1542/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 748/1.542/960/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala C.N.C.A.F. MINVEST – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 748/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 748/1.542/960/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROȘIAMIN – S.A. – filiala C.N.C.A.F. MINVEST – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 938/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 739/1.516/938/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Pirochim Victoria – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1516/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 739/1.516/938/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Pirochim Victoria – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 739/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 739/1.516/938/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Pirochim Victoria – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 880/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2022 privind modificarea descrierii tehnice și a codului de clasificație, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru sistematic, a actualizării legislației specifice și a reevaluării