• Anexă din 23.06.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvenului nr. 809/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, din 23.06.2022

 • Decret 974/2022, Președintele României

  Decretul nr. 974/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 973/2022, Președintele României

  Decretul nr. 973/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Hotărâre 809/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Ordin 441/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2.157/441/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 2157/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.157/441/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora