• Ordin 955/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 955/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

 • Hotărâre 758/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2021 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a standardelor de cost și a listei spațiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție de către autoritățile administrației publice centrale și locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Hotărâre 761/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2021 privind alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea lucrărilor de refacere și punere în siguranță a infrastructurii afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iunie 2020 în județul Hunedoara

 • Hotărâre 760/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

 • Hotărâre 757/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2021 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferente Programului operațional sectorial „Transport” 2007-2013

 • Hotărâre 9/2021, Plenul Curții Constituționale

  Hotărârea nr. 9/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012

 • Ordin 1036/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale