• Metodologie din 27.07.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, din 27.07.2023

 • Decizie 323/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 323/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Decizie 182/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 182/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 18 din Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, precum și ale art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizie 138/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 138/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizie 79/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 79/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 4928/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4928/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „David Mihai” din comuna Chiajna, județul Ilfov

 • Ordin 4926/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4926/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială nr. 41 din municipiul Iași, județul Iași

 • Ordin 4920/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4920/2023 pentru menținerea acreditării domeniului de doctorat „Matematică” în Școala Doctorală Interdisciplinară organizată la Universitatea din Pitești

 • Ordin 2508/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.508/4.493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos