• Decizie 216/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 216/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Decizie 106/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 106/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (2) din Codul de procedură penală și ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Hotărâre 900/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum și pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuințelor în condițiile pieței imobiliare

 • Hotărâre 897/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordonanță 13/2022, Guvernul României

  Ordonanța nr. 13/2022 privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje nereutilizabile

 • Decret 978/2022, Președintele României

  Decretul nr. 978/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative

 • Lege 216/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative