• Hotărâre 754/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița

 • Hotărâre 753/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2021 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 752/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Hotărâre 742/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea acestuia în domeniul public al orașului Abrud, județul Alba

 • Decizie 217/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 217/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărâre 759/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2021 privind numirea doamnei Costache Andra-Mihaela în funcția de subprefect al județului Galați

 • Normă 13/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 13/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

 • Ordin 139/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.139/2021 privind abrogarea Ordinului general al ministrului apărării naționale nr. O.G. 50/1986 pentru aprobarea „Normelor pentru asigurarea munițiilor, materialelor de marcarea focului și de semnalizare necesare executării tragerilor de instrucție și de luptă și aplicațiilor (exercițiilor) tactice”

 • Ordin 25/2021, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Ordinul nr. 25/2021 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 34/2014