• Decret 975/2022, Președintele României

  Decretul nr. 975/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

 • Decret 976/2022, Președintele României

  Decretul nr. 976/2022 privind promulgarea Legii pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”

 • Decret 977/2022, Președintele României

  Decretul nr. 977/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora

 • Decret 979/2022, Președintele României

  Decretul nr. 979/2022 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval

 • Lege 213/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

 • Lege 214/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2022 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”

 • Lege 215/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2022 pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora

 • Lege 217/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2022 privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval

 • Ordin 382/2022, Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS

  Ordinul nr. 1201/382/2022 privind dezvoltarea, administrarea și utilizarea Sistemului informatic integrat de gestionare a schemelor de ajutor de stat – IMM RECOVER, în vederea implementării programelor naționale de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în vederea gestionării schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

 • Ordin 1201/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1201/382/2022 privind dezvoltarea, administrarea și utilizarea Sistemului informatic integrat de gestionare a schemelor de ajutor de stat – IMM RECOVER, în vederea implementării programelor naționale de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în vederea gestionării schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii

 • Ordin 1667/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1667/2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.365/2021, și privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități

 • Ordin 2207/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2207/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative