• Anexă din 13.07.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.206/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, din 13.07.2022

 • Hotărâre 910/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2022 pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, și privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

 • Hotărâre 878/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2022 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, precum și modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiții

 • Hotărâre 877/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunului „Pasaj superior km 6 + 645 București-Roșiori”, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF București, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Act din 18.07.2022, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – PARTIDUL INIȚIATIVA PĂTÂRLAGELE, din 18.07.2022

 • Decizie 412/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alina Tarcevschi a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

 • Decizie 411/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 411/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodor Dulceață a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 909/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înființarea Institutului Bancar Român

 • Decizie 132/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 132/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală

 • Decret 995/2022, Președintele României

  Decretul nr. 995/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

 • Decret 994/2022, Președintele României

  Decretul nr. 994/2022 privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Colan

 • Ordin 2206/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2206/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public