• Decizie 232/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 232/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 206 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 252/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 252/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărâre 650/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024

 • Hotărâre 653/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2023 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 • Hotărâre 663/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2023 privind înființarea Registrului Național de Cancer

 • Ordin 2592/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2592/616/2023 privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal