• Procedură din 07.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuțelor crescute prin metode neecologice, pentru producția de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni, din 07.07.2021

 • Procedură din 07.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producției de carne și/sau a puicuțelor pentru producția de ouă, crescute prin metode neecologice, din 07.07.2021

 • Ordin 148/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 148/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică

 • Hotărâre 749/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 535, 2472 și 2594 și a adreselor poștale ale imobilelor 535 și 2472, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, darea în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părți din imobilele 535, 966, 1838, 2472 și 2594, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului