• Anexă din 03.08.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 2.611/ 635/ 2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/ 875/ 2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, din 03.08.2023

 • Hotărâre 661/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2023 privind modificarea codului de clasificație, actualizarea denumirii, descrierii tehnice și/sau a valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Bacău și a Direcției pentru Agricultură Județene Suceava, instituții subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 660/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2023 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 659/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Cluj, Dâmbovița, Bistrița-Năsăud, Argeș și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 655/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2023 privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Galați în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 155/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 155/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (1) și (1^1 ) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 1088/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1088/2023 pentru acreditarea unui ambasador

 • Decret 1087/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1087/2023 privind acreditarea unui ambasador

 • Ordin 3195/2023, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3195/2023 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008

 • Ordin 2612/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2612/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene

 • Ordin 2611/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.611/635/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora