• Metodologie din 27.07.2023, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN

  Metodologia pentru determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă, din 27.07.2023

 • Ordin 153/2023, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN

  Ordinul nr. 153/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentrației de radon în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă

 • Ordin 317/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 317/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023 privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intevențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat

 • Hotărâre 668/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2023 privind trecerea unei părți din imobilul 3589, aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, constituită dintr-o construcție, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului