• Anexă din 19.07.2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a-5-f, 6-a, 6-b, 7 și 8-a-8-c la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special, din 19.07.2021

 • Ordin 705/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale și medicamente – formulare unice pe țară, fără regim special

 • Ordin 1365/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.365/2021 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 • Ordin 694/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.359/694/2021 pentru modificarea anexei nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordin 1359/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.359/694/2021 pentru modificarea anexei nr. 23 C la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordonanță de urgență 82/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991

 • Decizie 469/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 469/2021 referitoare la respingerea sesizării de neconstituționalitate a Hotărârii Senatului nr. 56/2021 privind numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități