• Hotărâre 679/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Tribunalului Brașov, precum și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 677/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate

 • Hotărâre 676/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2023 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Hotărâre 675/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2023 privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgență medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donații făcute statului român de către Organizația Mondială a Sănătății

 • Hotărâre 666/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2023 privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice și adresei poștale, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 303/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 303/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 314 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 307 alin. (1) și ale art. 321 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 286/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 286/2023 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decizie 176/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 176/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice