• Anexă din 28.08.2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Anexa la Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.296/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, din 28.08.2019

 • Regulament 2/2019, Banca Națională a României – BNR

  Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 • Metodologie din 30.08.2019, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, din 30.08.2019

 • Ordin 5090/2019, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

 • Ordin 1296/2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 1296/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii