• Hotărâre 712/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2023 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „HeliPol”

 • Hotărâre 709/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2023 privind punerea în aplicare a prevederilor art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 26/2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului

 • Decizie 240/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 240/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 341 alin. (8), ale art. 426 lit. a) și ale art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Ordonanță 28/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

 • Ordonanță 29/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 29/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Ordonanță 30/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 30/2023 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuției de solidaritate instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie

 • Rectificare din 10.08.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 17 la Metodologia privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.508/4.493/2023