• Ordin 1581/2019, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

    Ordinul nr. 1581/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”

  • Act din 10.09.2019, Monitorul Oficial

    Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgari Part, din 10.09.2019

  • Hotărâre 36/2019, Senatul României

    Hotărârea nr. 36/2019 pentru alegerea președintelui Senatului