• Hotărâre 1218/2006(r1), Guvernul României

  Hotărârea nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

 • Rectificare din 29.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 778/2021, din 29.07.2021

 • Rectificare din 29.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 40 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, din 29.07.2021

 • Ordin 173/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 173/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații AECMT PISCU din județul Galați, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 170/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 170/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații CD 10 APT Bordei Verde din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 169/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 169/2021 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 2+3/CV1 Tohăneanca-Budureasca din județul Prahova, în proprietatea acestei organizații