• Regulament din 22.07.2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, din 22.07.2021

 • Ordin 729/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 1398/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 904/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 904/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2021

 • Hotărâre 801/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2021

 • Ordin 106/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 106/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

 • Hotărâre 804/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2021 pentru modificarea art. 1 alin. (1^1 ) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 • Hotărâre 799/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”