• Hotărâre 37/2021, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – OAMGMAMR

  Hotărârea nr. 37/2021 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009

 • Ordin 4491/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4.491/2021 privind desemnarea membrilor Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

 • Decizie 798/2021, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 798/2021 pentru aprobarea competențelor necesare exercitării funcției publice în care vor fi numiți polițiștii de penitenciare definitivi după finalizarea perioadei de stagiu

 • Hotărâre 814/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului G.M.A.

 • Hotărâre 810/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 809/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 805/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010