• Decizie 202/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 202/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decret 1051/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1051/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”

 • Decret 1052/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1052/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărâre 917/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2022 pentru modificarea poziției nr. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 920/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 • Hotărâre 931/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

 • Hotărâre 934/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2022 privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri

 • Hotărâre 935/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2022 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Lege 267/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2022 privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”

 • Lege 268/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991