• Decizie 11/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 11/2023 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj, ce formează obiectul Dosarului nr. 1.026/1/2023

 • Decizie 154/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 154/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28-30 și 41^1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, ale Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, ale art. 92 alin. (7) din capitolul II – Reglementări specifice personalului din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională al anexei nr. VII – Familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 86 alin. (8) din anexa nr. VI – Familia ocupațională de funcții bugetare „Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale art. 4 din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizie 99/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 99/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 192 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărâre 726/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Național de Istorie a României a expoziției „Dacia. Ultima frontieră a Romanității” la Roma