• Anexă din 02.03.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, din 02.03.2021

 • Decizie 775/2021, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 775/2021 privind aprobarea Instrumentelor standard de evaluare a activității deținuților

 • Ordin 165/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 • Ordin 333/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 • Decizie 290/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 290/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizie 212/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 212/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 255, ale art. 258 și ale art. 898 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 196/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 196/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizie 190/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 190/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) și ale art. 30 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Hotărâre 815/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, București”