• Act din 28.07.2022, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – PARTIDUL CONSERVATOR DEMOCRAT, din 28.07.2022

 • Hotărâre 81/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 81/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor și criteriilor de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

 • Hotărâre 80/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 80/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuților din România de la un colegiu teritorial la altul

 • Hotărâre 79/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 79/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 30/2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România

 • Ordin 1466/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1466/2022 pentru stabilirea formatului Raportului anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al instituțiilor și autorităților publice sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate, precum și a informațiilor conținute de acesta

 • Hotărâre 938/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2022 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Ștei

 • Hotărâre 915/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Brașov, Constanța, Iași, Mureș, Sibiu, Prahova, Bihor, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 914/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2706 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăști, județul Giurgiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 860/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 860/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru