• Rezoluție 340/2021, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.340(77) adoptată la 26 noiembrie 2021 privind Liniile directoare din 2021 pentru instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate

 • Ordin 1500/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1500/2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59), Rezoluția MEPC.184(59) și Rezoluția MEPC.259(68)

 • Ordin 2372/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2372/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada august-septembrie 2023

 • Hotărâre 744/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”

 • Normă din 21.08.2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Normele privind organizarea și exercitarea activității de supraveghere desfășurate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 782/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, din 21.08.2023

 • Ordin 1554/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1554/2023 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de supraveghere desfășurate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR pentru respectarea Regulamentului (UE) nr. 782/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

 • Decret 1125/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1125/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1124/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1124/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1123/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1123/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1122/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1122/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1121/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1121/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1120/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1120/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1119/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1119/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror

 • Decret 1118/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1118/2023 privind numirea unui judecător în funcția de procuror