• Procedură din 22.07.2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, din 22.07.2021

 • Ordin 1159/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1.159/2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, personalul acestora și cetățenii străini cu statut diplomatic și consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziționate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziției, precum și a modelului și conținutului unor formulare

 • Ordin 179/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 179/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 211/2020 privind organizarea și funcționarea registrului cumpărătorilor înregistrați din sectorul pescăresc la Marea Neagră

 • Decizie 387/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 387/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 alin. (1) și (3), coroborate cu cele ale anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice