• Decizie 270/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 270/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului aflat în faliment” din cuprinsul art. 15 alin. (2) al Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților

 • Decizie 194/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 194/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare

 • Decizie 193/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 193/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 472 alin. (1) și ale art. 474 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizie 191/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 191/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

 • Ordin 518/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 435/858/518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.

 • Ordin 858/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 435/858/518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.

 • Ordin 435/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 435/858/518/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” – S.A.