• Hotărâre 972/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară

 • Hotărâre 967/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN 1A – Ocolitoarea Mică a Municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia”

 • Hotărâre 969/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Gorj, Dolj, Cluj, Harghita, Bacău și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 968/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2022 privind trecerea unei suprafețe de 1,3378 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 • Hotărâre 965/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov (UM 0758 Brașov)

 • Hotărâre 964/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Ilfov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne