• Anexă din 10.08.2023, Ministerul Justiției – MJ

  Anexele nr. 1-16 la Ordinul ministrului justiției nr. 1.484/C/2023 privind actualizarea, pentru anul 2023, a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public, din 10.08.2023

 • Decizie 306/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 306/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (3) din Codul penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 24 din 19 septembrie 2017, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

 • Decizie 198/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 198/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (6) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 5379/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5379/2023 privind menținerea acreditării domeniului de doctorat „Inginerie energetică” în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești, organizată la Universitatea din Oradea

 • Ordin 5373/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5373/2023 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie unității de învățământ preuniversitar de stat Creșa „Sfânta Ana” din municipiul Fălticeni, județul Suceava

 • Ordin 1484/2023, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 1.484/C/2023 privind actualizarea, pentru anul 2023, a numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și care vor promova concursul de dobândire a calității de notar public

 • Decizie 360/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2023 privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 588/2021 pentru înființarea și funcționarea Comitetului interministerial privind situația termoenergetică din România

 • Decizie 359/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2023 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înființarea Grupului de lucru interinstituțional GLI-CYBER

 • Decizie 358/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2023 pentru modificarea și completarea Deciziei prim-ministrului nr. 46/2023 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar

 • Decizie 357/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor Narcis Godeanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 356/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2023 privind numirea domnului Adrian Pintea în funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 355/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2023 privind eliberarea domnului Iulian Bucur din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 771/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2023 pentru instituirea unei derogări de la prevederile pct. 53 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în ceea ce privește nivelul indemnizației de cazare ce urmează a se acorda personalului încadrat în categoria I a indemnizației de deplasare, trimis în străinătate pentru participarea la Conferința Mondială de Radiocomunicații din 2023

 • Hotărâre 770/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2023 privind recunoașterea Asociației Grupul de Acțiune Locală „Calafat” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 769/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2023 privind recunoașterea Asociației „GAL Sucevița – Putna”, județul Suceava, ca fiind de utilitate publică

 • Decret 1144/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1144/2023 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler