• Rectificare din 03.08.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022, din 03.08.2022

 • Ordin 2001/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2001/2022 privind aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de pești

 • Hotărâre 977/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2), amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj și DJI Cluj (UM 0603)”

 • Ordin 1772/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1772/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

 • Decizie 427/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Gheorghe-Dănuț Bogdan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

 • Hotărâre 976/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

 • Hotărâre 975/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru bugetul local al municipiului București

 • Hotărâre 974/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2022 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2022

 • Decizie 146/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 146/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, precum și ale art. 18 alin. (9) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

 • Decizie 119/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 119/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decret 1071/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1071/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1070/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1070/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1069/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1069/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Afacerilor Interne