• Anexă din 03.08.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvenului nr. 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023, din 03.08.2022

 • Contract din 03.08.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Contractul-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere, în situația în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare*), **), din 03.08.2022

 • Contract din 03.08.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Contractul-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum și de producere, în situația în care operatorul de rețea încheie contractul pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare*), **), din 03.08.2022

 • Ordin 105/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 105/2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public

 • Regulament din 19.07.2022, Ministerul Culturii

  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie, din 19.07.2022

 • Ordin 3157/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3157/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Arheologie

 • Ordin 1990/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1990/2022 privind aprobarea derogării în scopul cercetării științifice pentru unele specii de pești

 • Hotărâre 978/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023

 • Decizie 299/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 299/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3^1 alin. (1) raportat la art. 3^1 alin. (1^3 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 49 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept