• Ordin 2910/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2910/2023 privind organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență al Ministerului Sănătății

 • Decizie 301/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 301/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decizie 290/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 290/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Decizie 277/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 277/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

 • Decizie 244/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 244/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. m) teza întâi și teza finală și ale art. 284 alin. (1) teza întâi și alin. (3) teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decret 1146/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1146/2023 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1145/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1145/2023 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a ratificării Acordului dintre Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, a aderării la Acordul deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, de implementare a Acordului dintre Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, precum și a ratificării Protocolului, semnat de partea română la Skopje la 30 noiembrie 2021, de modificare a Acordului dintre Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru stabilirea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Acordului dintre Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, precum și pentru completarea art. 11^5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor