• Hotărâre 779/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2023 privind numirea unui consul general

 • Hotărâre 778/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2023 privind numirea unui consul general

 • Hotărâre 777/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2023 privind rechemarea și numirea unui consul general

 • Hotărâre 776/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2023 privind numirea unui consul general

 • Hotărâre 775/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2023 privind numirea doamnei Macri Veronica în funcția de subprefect al județului Galați

 • Hotărâre 774/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2023 privind eliberarea domnului Manea Ciprian din funcția de subprefect al județului Galați

 • Hotărâre 773/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2023 privind numirea doamnei Radici Adina-Marilena în funcția de subprefect al județului Caraș-Severin

 • Hotărâre 772/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2023 privind eliberarea domnului Muntean Alin-Cuzma din funcția de subprefect al județului Caraș-Severin

 • Decizie 371/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2023 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ștefania-Gabriella Ferencz a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 370/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iulia-Georgiana Truică a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Olt

 • Decizie 369/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2023 pentru acordarea autorizării LogRhythm, Inc. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Decizie 368/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2023 privind acordarea autorizării pentru Google Cloud EMEA Limited privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Decizie 367/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 367/2023 privind acordarea autorizării pentru companiile CIENA SWITZERLAND GmbH, CIENA CORPORATION, CIENA LIMITED, CIENA GLOBAL PRODUCTS COMPANY LTD. și CIENA COMMUNICATIONS, INC. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Decizie 366/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2023 pentru acordarea autorizării Darktrace Holdings Limited privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Decizie 365/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2023 privind acordarea autorizării pentru CLAROTY LTD privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Decizie 364/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2023 privind acordarea autorizării pentru TRENCADIS CORP – S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

 • Ordin 6065/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6.065/1.916/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale

 • Hotărâre 781/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

 • Ordonanță 36/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

 • Ordonanță 35/2023, Guvernul României

  Ordonanța nr. 35/2023 pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 120/2006